Kraamtijd

In een sfeer van rust nemen wij alle tijd om alles af te stemmen op jouw behoeften. Daarin word je de eerste week ondersteund en verzorgd door een kraamverzorgende. Vanuit Meja hebben wij meerdere malen, telefonisch en fysiek, contact om jou samen met de kraamverzorgende te begeleiden. Ook als je tijdens de zwangerschap en geboorte bij de gynaecoloog onder controle bent geweest, kunnen wij begeleiding bieden in de nazorg.

Het kraambed

Een mooi woord: kraambed. Nadat de baby geboren is heeft een vrouw, in onze cultuur, rust verdiend om bij te komen van de bevalling. In het kraambed, dat zo’n acht tot tien dagen duurt, is het van belang dat je als moeder voldoende rust krijgt, want jouw baby heeft jou ook ’s nachts nodig.

De kraamverzorgende

Alleen in Nederland bestaat het unieke beroep van kraamverzorgende. Voor dit onregelmatige vak kiezen vrijwel uitsluitend zeer toegewijde vrouwen. Zij verzorgen en begeleiden jou, zodat er tijd en de mogelijkheid is om de behoeften van jouw pasgeboren baby in te passen in het dagelijks leven.Wij werken graag samen met de kraamverzorgenden van Naviva, de Kraamvogel, Meekramen, Kraamzorgtinie, Kraamzorg Babyborn maar ook een aantal kleine(-re) organisaties die zich vooral richten op natuurlijke kraamzorg.

Samenwerking kraamverzorgende en verloskundige

In de eerste acht tot tien dagen komen wij regelmatig op bezoek. Tijdens deze bezoeken komen we graag uitgebreid terug op de geboorte, bekijken we samen met de kraamverzorgende jouw (en partner) gezondheids-en voedingssituatie en bieden we steun waar nodig en gewenst is.  Naast de tips en adviezen vanuit ons en de kraamverzorgende kan het soms wat meer nodig zijn, denk aan het inschakelen van een lactatiekundige. In Apeldoorn en omstreken zijn er een aantal lactatiekundige werkzaam, een van hen Lisette van der Werf heeft een praktijk hier in Apeldoorn. Voor meer informatie klik hier.

Ondersteuning door je partner tijdens het kraambed

De aanwezigheid van de vader gedurende de eerste weken is zeer wenselijk, maar helaas niet altijd realiseerbaar. De aanpassingen aan de nieuwe situatie zijn gemakkelijker met z’n allen, dan is er meer tijd om te faciliteren en te ondersteunen bij nachtelijke voedingen, overnemen van huishoudelijke taken en grenzen stellen aan bijvoorbeeld bezoek.

Kraambed alleenstaande ouder/tienerzwangerschap?

Als je alleenstaand bent, komt er nog meer op je af dan wanneer er een partner in beeld is. De ervaring leert dat de intensieve eerste weken na de bevalling het beste te hanteren zijn als er ondersteuning, voor met name de nachten, geregeld kan worden. Afhankelijk van hoe je de bevalling hebt ervaren, hoe je herstel verloopt, wat de behoeften van jouw baby zijn, wordt de eerste periode in meer of mindere mate als soepel ervaren.  Het is goed om tijdens de zwangerschap al na te denken over gerichte hulp en ondersteuning.

In je kraambed is het van belang om de volgende dingen te regelen:

• Geboorteaangifte;

• De baby aanmelden bij de zorgverzekeraar;

• Ouderlijk gezag.

Consultatiebureau CJG

Rond de vijfde tot zevende dag van het kraambed wordt bij de pasgeborenen in Nederland door middel van een hielprik wat bloed afgenomen. Daarvoor komt een medewerkster van het wijkteam CJG bij jullie thuis. Ook wordt, voor de hielprik, een gehoorscreening gedaan.

Klik HIER voor informatie over de hielprik en gehoortest in andere talen.

kraamtijd