Een uitgebreid gesprek, waarin we je begeleiden bij het maken van de keuze voor wel of geen onderzoek.

Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom

Je hebt de keuze om de Non Invasieve Prenatale Test (NIPT) te laten doen. Dit is een bloedonderzoek bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht op de aanwezigheid van een extra chromosoom (trisomie) 21, 18 of 13. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap. De uitslag van de NIPT is betrouwbaar om kinderen met Down-, Edwards- en Patausyndroom op te sporen.

De NIPT geeft dus geen zekerheid, maar als de uitslag gunstig is, is geen vervolgonderzoek nodig. Bij een ongunstige uitslag, kun je kiezen voor vervolgonderzoek (NIPT, vlokkentest, vruchtwaterpunctie) om (meer) zekerheid te krijgen.

Klik hier voor meer informatie over de screening.

Eerste trimester SEO (13-weken echo)

SEO, of “Structureel Echoscopisch Onderzoek”, is vanaf 1 september 2021 beschikbaar om in het eerste trimester uit te laten voeren. Dit is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie.

De 13-weken echo is een medisch onderzoek dat je kunt laten doen met als doel te onderzoeken of je baby al vroeg in de zwangerschap ernstige lichamelijke afwijkingen heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan een open schedel. Als je kiest om deel te nemen aan de onderzoek, vindt deze plaats als je tussen de 12 weken en 3 dagen en 14 weken en 3 dagen zwanger bent. 

Deelname aan deze studie is kosteloos, omdat het onderdeel is van een wetenschappelijke studie.

Hier vindt je meer informatie over de 13 weken echo.

 

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO), 20-weken echo

Bij de 20-weken echo kijkt de echoscopist of je baby lichamelijke afwijkingen heeft. Het is dus geen pretecho, maar een medisch onderzoek. Via de buik wordt een echo gemaakt, waarbij het hele kind goed bekeken wordt. Bij 95 van de 100 zwangeren worden geen afwijkingen gezien, vervolgonderzoek is dan niet nodig. Mocht er wel een afwijking gezien worden, dan kun je kiezen voor vervolgonderzoek (uitgebreide echo, vruchtwaterpunctie).

Met de 20-weken echo zijn niet alle afwijkingen zichtbaar. Je kind kan dus toch een afwijking hebben als de uitslag goed is. De 20-weken echo wordt vergoed door de zorgverzekering, maar is geen verplicht onderzoek.

Voor meer informatie over de 20-weken echo klik hier.

Keuzehulp

Voor alle onderzoeken geldt dat het belangrijk is dat je een keuze maakt die bij jou past. Het is belangrijk om je ideeën, gevoelens en keuzes met je partner te bespreken. Het kan zijn dat hij of zij er hetzelfde in staat, maar jullie kunnen er ook verschillend over denken. Als jullie één of meerdere onderzoeken laten doen en er blijkt sprake van een chromosomale of lichamelijke afwijking, komen jullie ook voor de keuze te staan over het wel of niet afbreken van de zwangerschap. Dit zijn moeilijke keuzes en daarom goed om vooraf al te bespreken met elkaar. Jullie kunnen hierbij gebruik maken van de keuzehulp van het RIVM.

 

 

 

Screenings-onderzoeken in de zwangerschap