De eerste keer bij ons op de praktijk, je eerste echo en alle tijd om elkaar te leren kennen.

Vitaliteitsecho

De eerste echo is de vitaliteitsecho. We kijken dan of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of het hartje klopt. Ook kunnen we zien of het gaat om een eenling- of meerlingzwangerschap. Deze echo proberen wij altijd

eerst uitwendig (via de buik), daarom vragen we je om met een volle blaas te komen (dus niet vooraf gaan plassen). Mocht het zo zijn dat we geen goed beeld van de zwangerschap kunnen krijgen, dan kunnen we via de vagina een inwendige echo maken.

 

Intake

Tijdens het intakegesprek nemen we naast de vitaliteitsecho, het meten van debloeddruk en het wegen, ruim de tijd om jou te leren kennen. Vooraf heb je als het goed is al een uitgebreide lijst ingevuld, waarin we veel vragen stellen over jouw leefstijl, gezondheid, bijzonderheden of erfelijke ziektes in de familie, dit lopen we dan door. Daarnaast bespreken wij jouw behoeftes en verwachtingen van deze zwangerschap. Ook bespreken we eventuele eerdere zwangerschappen en of er zaken zijn waar we rekening mee moeten houden tijdens jouw zwangerschap en bevalling. Ook zwangeren met een medische indicatie komen voor de intake bij ons. We overleggen met de gynaecoloog of de zorg bij ons en/of in het ziekenhuis plaatsvindt.

Onderzoeken

Tijdens het intakegesprek meten we je bloeddruk, je gewicht en lengte om jouw BMI te berekenen. Daarnaast onderzoeken we ook je buik. Voor het bloedonderzoek krijg je van ons een formulier mee om bloed te laten prikken. In Nederland wordt bij alle zwangeren hun bloedgroep, rhesus-D-factor, rhesus-C-factor, irregulaire antistoffen (tegen bepaalde bloedgroepen), Lues (syfilis), HIV (aids) en Hepatitis B (leveraandoening) bepaald. Daarnaast bepalen wij je Hb-(ijzergehalte) en glucosegehalte (bloedsuikerspiegel). Afhankelijk van je leef-, eet- en werkgewoontes of je medische of familiaire voorgeschiedenis kan het nodig zijn dat we aanvullend bloedonderzoek doen. Soms kan een follow-up later in de zwangerschap nodig zijn.

Prenatale screening en diagnostiek

Nu je zwanger bent, hoop je natuurlijk dat je baby ook gezond is. Gelukkig worden de meeste baby’s gezond geboren, maar ongeveer 3% heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking. Sommige van deze aandoeningen kunnen in de zwangerschap al opgespoord worden.

Bij prenatale screening wordt onderzocht of een ongeboren baby een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Bij prenatale diagnostiek wordt onderzocht of een ongeboren baby ook daadwerkelijk de afwijking heeft.

Bij de intake vragen we je of je meer informatie wilt over de screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom en over de 20-weken echo. Als dat zo is, plannen we een uitgebreid counselingsgesprek in tussen de 8 en 10 weken zwangerschap, waarin we informatie geven, voor- en nadelen van de testen bespreken en vragen kunnen beantwoorden. Pas na dit gesprek beslis je of je de screening wel of niet wilt. Als je geen informatie wilt over de screening, is dat uiteraard ook goed!

Medische Indicatie

Als blijkt dat je een medische indicatie hebt, waardoor de gynaecoloog jouw zwangerschap zal begeleiden, betekent het niet dat je bij ons ‘uit zorg’ gaat. We dragen de primaire zorg over, maar blijven als casemanager betrokken. Dit betekent dat we met jou overleggen hoe je door ons begeleid wilt worden in de zwangerschap. Er is minstens één keer telefonisch contact rond de 25 weken zwangerschap en een huisbezoek bij 36 weken zwangerschap, maar op jouw verzoek kunnen we uiteraard vaker telefonisch contact hebben.